KANCELARIA RADCY PRAWNEGO – Anna Philipp-Pruchnik

Prawo gospodarcze i cywilne

• przygotowywanie projektów umów

• reprezentowanie stron w sporach sądowych z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, w tym: w sprawach o odszkodowanie, zapłatę, dziedziczenie spadku, zachowek, dział spadku

Więcej

Prawo nieruchomości

• przygotowywanie projektów umów najmu lokali użytkowych oraz mieszkalnych

• regulowanie stanu prawnego nieruchomości

Więcej

Prawo pracy

• doradztwo prawne dla pracodawców w przedmiocie: zatrudniania i zwalniania pracowników,

• reprezentowanie stron (pracodawcy i pracownika) w sprawach sądowych z zakresu prawa pracy

Więcej

Prawo rodzinne

• reprezentowanie stron w postępowaniu sądowym w sprawach: o rozwód, separację alimenty oraz o ustalenie kontaktów z dziećmi, podział majątku wspólnego

Więcej

Obsługa wspólnot mieszkaniowych

• doradztwo w zakresie zarządzania nieruchomościami przez wspólnoty mieszkaniowe

• przygotowywanie projektów uchwał i regulaminów

Więcej

Stała obsługa prawna podmiotów gospodarczych

• tworzenie i rejestracja w KRS spółek, oddziałów, fundacji, stowarzyszeń

• przygotowywanie opinii i analiz prawnych, udzielanie porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa

Więcej

Wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest w każdej sprawie indywidualnie, w zależności od rodzaju sprawy, stopnia jej skomplikowania, ilości rozpraw i czasu trwania, z uwzględnieniem

Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej, udzielonej z urzędu

Współpraca

Radca prawny Andrzej Philipp

Kancelaria Radcy Prawnego

Radca prawny Andrzej Philipp

Nieruchomości Pruchnik

Nieruchomości Pruchnik

Kompleksowe zarządzanie i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.

Kontakt

Dziękujemy. Twoja wiadomość została wysłana.
Kancelaria radcy prawnego
Anna Philipp-Pruchnik

ul. Dworskiego 5/3 37-700 Przemyśl

tel.606295073
email: kancelaria@philipp-pruchnik.pl

NIP 795 225 80 05
REGON 18039685

Prawo gospodarcze i cywilne

• przygotowywanie projektów umów

• reprezentowanie stron w sporach sądowych z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, w tym: w sprawach o odszkodowanie, zapłatę, dziedziczenie spadku, zachowek, dział spadku

Prawo nieruchomości

• przygotowywanie projektów umów najmu lokali użytkowych oraz mieszkalnych

• regulowanie stanu prawnego nieruchomości

• reprezentacja stron w sprawach o zasiedzenie, ustanowienie służebności gruntowych, zniesienie współwłasności oraz o eksmisję

• sprawy związane z wpisem do ksiąg wieczystych

Prawo pracy

• doradztwo prawne dla pracodawców w przedmiocie: zatrudniania i zwalniania pracowników,

• reprezentowanie stron (pracodawcy i pracownika) w sprawach sądowych z zakresu prawa pracy

Prawo rodzinne

• reprezentowanie stron w postępowaniu sądowym w sprawach: o rozwód, separację alimenty oraz o ustalenie kontaktów z dziećmi, podział majątku wspólnego

Obsługa wspólnot mieszkaniowych

• doradztwo w zakresie zarządzania nieruchomościami przez wspólnoty mieszkaniowe

• przygotowywanie projektów uchwał i regulaminów

• dochodzenie od właścicieli lokali należności z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną

• sporządzanie opinii prawnych w sprawach dotyczących wspólnot mieszkaniowych

Stała obsługa prawna podmiotów gospodarczych

• tworzenie i rejestracja w KRS spółek, oddziałów, fundacji, stowarzyszeń

• przygotowywanie opinii i analiz prawnych, udzielanie porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa

• konsultowanie umów oraz przygotowywanie projektów umów

• dochodzenie należności od dłużników w ramach postępowania sądowego i egzekucyjnego

• występowanie w charakterze pełnomocnika procesowego w postępowaniu sądowym oraz przed innymi organami orzekającymi i urzędami

• przygotowywanie aktów prawa wewnętrznego spółek prawa handlowego, stowarzyszeń i fundacji.